Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Публичноправни науки

Меню: [състав на катедрата] [дисциплини]


I. Задължителни дисциплини:

II. Избираеми дисциплини:

  • Сравнително конституционно право на обединена Европа
  • Общинско право
  • Парламентарно право
  • Социология на правото
  • Териториално устройствено развитие и планиране

III. Факултативни  дисциплини:

  • Въпроси на конституционното и административното право на Р. България, Р. Гърция и ЕС
  • Валутно и митническо право

Конспект за държавния изпит по Публичноправни науки

eXTReMe Tracker