Академизъм


Университетът е академично образователно средище, което се управлява от Ректор. Основните звена на университета са факултетите, които се ръководят от декани и учебен отдел, който се управлява от началник. По административни въпроси за студентите от всяка специалност отговаря инспектор от учебния отдел.

Принадлежността към университетската общност предполага ориентиране в правила, документи, отношения, поведение и речев етикет, които са в съответствие с мисията на университета да създава интелектуалния елит на обществото. В този смисъл “академично” означава образцово, изискано, свързано с традицията. Заедно с преподавателите си студентите са част от една академична общност, която е организирана по определени стандарти и за нея важат специфични академични обръщения, правила, поведение и в редица случаи – изисквания за външен вид.