Учебен отдел (инспектори)

УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Учебният отдел, който обслужва факултета, е организационно структуриран в рамките на централната университетска администрация.

Студентите уреждат административното си положение чрез инспекторите и Деканата на факултета.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Началник отдел „Учебен”- Димитър Бойков Ректорат, етаж 2, стая 211, тел. 261 311 dboykov(5)uni-plovdiv.bg
инспектор Керанка Антонова Ректорат, етаж 2, стая 206, тел. 261 331 kerant@uni-plovdiv.bg

Приемно време за работа със студенти:
10:00 до 12:00 часа 13:30 до 15:00 часа

ИНСПЕКТОРИ


Весела Говедарова

Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 – 354         veselag@uni-plovdiv.bg
Славянска филология редовно обучение, Български език и немски език, Българска филология (редовно обучение)

Петя Чавдарова

Ректорат, етаж 2, стая 217, тел. 261 – 344          pchavdar@uni-plovdiv.bg
Българска филология (задочно обучение), Балканистика, Български език и английски език

Галя Куманова

Ректорат, етаж 2, стая 237, тел. 261 – 330          kumanova@uni-plovdiv.bg
Руска филология (редовно и задочно обучение), Български език и руски език (редовно и задочно обучение), Български език и история (редовно и задочно обучение), Български език и испански език, Български език и турски език

Лидия Апостолова

Ректорат, етаж 2, стая 237, тел. 261 – 373          lidia@uni-plovdiv.bg
Английска филология редовно обучение, Приложна лингвистика, Лингвистика и ИТ, Английски език с физика

Петя Лупова

Ректорат, етаж 2, стая 202, тел. 261 – 314          lupova@uni-plovdiv.bg
Български език и новогръцки език, Български език и френски език редовно обучение, Руски език и западен език, Английски език и немски език, Английски език и френски език