Лингвистичен клуб

Историята на “Лингвистичния клуб” дава примери за израстването на студентите до преподаватели