Успели

Как избираме какво да учим? Един опит на търсещ кандидат-студент.

Университетът структурира и подпомага процес, предприет от даден индивид, отразяващ личните му образование, опит и/или постижения.

Студентът (зрелият човек) сам планира своето личностно, образователно и кариерно развитие.

The best way to predict your future is to create it.