Да намерим работа

Този линк ще ви насочи какво търсят работодателите сред завършващите специалности във Филологическия факултет.

Образованият е най-малко заплашен от безработица и ниски доходи.

Работа и учене

 

В близките години ще има места и преференции за учители.

Млади учители

 Аутсорсинговата индустрия ще се удвои до 2018 година.

outsource

 Филологическият факултет е член Българската аутсорсингова асоциация.

ff-member-baaПолитика на факултета е да съдейства за реализация на завършващите в перспективни професии.

 

http://files.slovo.uni-plovdiv.bg/ksk2012/FF_pazar-na-truda-m.wmv