Отворени врати за кандидат-студенти

Предстоящи КСК събития за 2014 г.

Дни на отворените врати

Уважаеми кандидат-студенти,

За втора поредна година Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” обявява Дни на отворените врати, по време на които можете да бъдете наши гости. Заповядайте на 15 февруари, 23 март, 5 април или 26 април 2014 г.– събираме се в 11 часа до паметника на Паисий Хилендарски пред Ректората на ПУ (ул. „Цар Асен” № 24)!

По време на гостуването си ще имате възможност:

  • да общувате със своите гидове, студенти от Филологическия факултет, от които ще получите подробна информация за различните специалности;
  • да разгледате модерните учебни корпуси на Университета и специализираните центрове  и библиотеки на Филологическия факултет;
  • да посетите новата многофункционална спортна зала на Пловдивския университет;
  • да се запознаете с Декана на Филологическия факултет;
  • да се фотографирате с тога и шапка, както и със символите на университета.

Желаещите да бъдат наши гости на първата дата – 15 февруари 2014 г. (събота), трябва да се регистрират в сайта на Филологическия факултет (slovo.uni-plovdiv.bg).

Образователни семинари по български език и литература за ДЗИ

         За да се улесни и оптимизира подготовката за националната матура по български език и литература, Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” организира цикъл образователни семинари за зрелостници. Ще бъдат проведени четири модула (два езикови и два литературни), като лекциите ще се водят от утвърдени преподаватели – езиковеди, литературоведи и специалисти по методика на обучението по БЕЛ. Датите на провеждане на семинарите са 22 февруари 2014 г. (1. езиков модул), 1 март 2014 г. (2. езиков модул), 15 март 2014 г. (1. литературен модул) и 29 март 2014 г. (2. литературен модул).

В рамките езиковите модули (1. и 2.) ще бъдат представени основните правописни, граматични и пунктуационни правила; ще се акцентува върху стиловите разновидности на българския книжовен език, върху правилата за писане на резюме, начините за постигане на текстова свързаност и др. Идеята е да се дадат указания за работа по всички езикови задачи, включени в изпитния формат.

         В двата литературни модула ще се проследят главните тенденции в развитието на българската литература от Освобождението до Втората световна война, ще бъдат изведени тематичните и поетологични доминанти в творбите на представителните за отделните периоди автори (от Христо Ботев до Димчо Дебелянов – модул 1; от Христо Смирненски до Димитър Талев – модул 2); ще бъдат разгледани промените в жанровата система, естетико-художествените търсения и експерименти, свързани с появата на различни литературни кръгове и направления. Ще бъдат коментирани основните литературни термини, както и специфичните изисквания за писането на литературноинтерпретативно съчинение.

Участието в семинарите е безплатно, като желаещите да се включат в тях трябва да се регистрират в сайта на Филологическия факултет (slovo.uni-plovdiv.bg) след публикуване на формата за заявка.

Съвсем скоро предстои първата регистрация.

 Състезание по български език и литература

за зрелостници

На 22 март 2014 г. Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” организира Национално състезание по български език и литература за зрелостници. Най-добре представилите се участници ще бъдат приети за студенти във Филологическия факултет (в специалности, в които дисциплината Български език и литература участва в балообразуването*). Оценяването ще става по точкова система, като резултатите ще бъдат приравнени към шестобалната система. Класирането ще бъде обявено на официална церемония, а кандидат-студентите с най-високи постижения ще бъдат наградени.

Състезанието ще се проведе в рамките на 4 астрономически часа. Форматът за проверка и оценка на знанията не дублира структурата на държавния зрелостен изпит по БЕЛ или на кандидатстудентския изпит по български език в ПУ „Паисий Хилендарски”. Зрелостниците ще работят по два основни модула – езиков и литературен, – всеки от които ще носи еднакъв брой точки. Включени са въпроси с избираем или със свободен отговор; задачи за редактиране и конструиране. Важен компонент на състезателния тест е създаването на текст по зададена тема.

Участието в конкурса е безплатно, а желаещите да се включат в него трябва да се регистрират в сайта на Филологическия факултет (slovo.uni-plovdiv.bg) в периода 20 февруари – 20 март 2014 г., след което ще получат по-подробни указания.

Забележка: Резултатите от състезанието могат да се използват за кандидатстване единствено във Филологическия факултет на ПУ.

* Балообразуването в отделните специалности на Филологическия факултет може да видите тук.