Програми за изпити и приравняване

Изтегли файл с информация за изпитните програми и приравняването на международни сертификати за владеене на език