Откриване на учебната 2009/2010 година

Ръководството на Университета кани всички първокурсници, преподаватели и служители на официалното откриване на учебната 2009/2010 година, което ще се проведе на 27 септември 2009 година (неделя) от 11:00 часа в “Концертна зала”, площад “Централен”.

Откриването на учебната година и връчването на студентските книжки на първокурсниците от Химическия факултет ще се проведе на 28 септември 2009 година (понеделник) от 12:00 часа в 5 аудитория.

Седмичният разпис на занятията по специалности и курсове може да изтеглите от тук.

Бази данни

www.isiknowledge.com

Реферативна база данни в областта на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ.

———————————————————————————————————

www.scopus.com

База данни, съдържаща реферати и библиографии от над 16 000 списания, осигурявайки широко интердисциплинарно покритие.

———————————————————————————————————

www.sciencedirect.com

Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки.

———————————————————————————————————

www.proquest.com

Пълнотекстова база данни в областта на бизнеса, икономиката, хуманитарните науки и др.

———————————————————————————————————

www.embase.com

Библиографска база данни в областта на биология, биомедицина и фармация.

———————————————————————————————————

www.engineeringvillage.com

Платформа с анотации на публикации в областта на инженерните науки

“argon” или “chem”

Досегашния адрес (име) на ХФ беше argon към домейна acad.bg, който домейн променяме на uni-plovdiv.bg. Заедно с тази промяна се поставя въпроса дали да не променим и името на сървъра от argon на chem. Старши асистент Пламен Ангелов предлага chem, което той смята за по-подходящо име. За целта Пламен е отворил нова дискусия във форума. Моля за вашето мнение тук или във форума.

Поддръжка на страницата

Уважаеми колеги и студенти на ХФ,
предимство на новата страница е нейната динамичност и гъвкавост. Това включва възможност всеки от вас (преподавател и студент) да участва в информационния поток обявяван тук под формата на актуални съобщения или постове. Заинтересованите трябва да се регистрират в системата, след което ще получат по-високи права за писане и евентуално редактиране на обяви. По този начин страницата разработвана от нас ще ни бъде още по-полезна.

Повече информация по случая можете да получите от Ирина Кожухарова на вътрешен телефон 402. 

Честито колеги

Колеги, новата страница на Химически факултет е вече факт. Благодарности на Ирина Кожухарова (Керинка), която направи това възможно, въпреки голямата и натовареност.

След унифицирането и избирането на единен домейн на ПУ адреса на страницата на факултета ще бъде ARGON.UNI-PLOVDIV.BG. Моля актуализирайте вашите адресни книги. Старият адрес (www.argon.acad.bg) ще продължи да функционира до края на годината.

Честито още веднъж и наслука.