Кандидатстудентска информация

Уважаеми кандидат-студенти,

във връзка с настъпилата извънредна ситуация и заповеди на Ректора (Р33-1328/13.03.2020 г. и Р33-1402/24.03.2020 г.) се отменя състезанието по химия насрочено за 4 април 2020 г.

Следваща дата – 9 май 2020 г.


През учебната 2020/2021 година Химическият факултет организира прием за образователно-квалификационна степен Бакалавър по следните специалности:

Представяне на специалностите

С какво може да се кандидатства?

 • с оценка от кандидатстудентски изпит по: химия, биология, физика, математика, английски език или български език;
 • с оценка от държавен зрелостен изпит по: Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Математика, Английски език или Български език и литература;
 • с оценка от националните олимпиади и националните състезания по химия през 2020 година;
 • с оценка от състезание, организирано от Химическия факултет.

Състезаниe по химия:

За поредна година Химическият факултет
организира
състезание тест по химия за ученици (11 и 12 клас).

Състезанието се състои в решаване на тестови задачи от учебния материал по „Химия и опазване на околната среда”, което го прави подходящо за подготовка на ученици, избрали да се явят на Държавен зрелостен изпит по „Химия и опазване на околната среда” или за ученици, които имат интерес към последващо обучение по химия във висше училище.

– 8 февруари 2020 г.
4 април 2020 г.
– 9 май 2020 г.

 • място – Химически факултет

 Състезателен бал

 • За специалностите – Химия, Компютърна химия, Медицинска химия, Химия с маркетинг и Химичен анализ и контрол на качеството балът се образува по формулата:
  4.И + 2.О
  където И е кандидатстудентски изпит, ДЗИ или оценка от състезание, а О е оценка от дипломата по Химия и опазване на околната среда.
 • За специалност Химия и английски език балът се образува по формулата:
  3.И+ 3.И1
  където И е кандидатстудентски изпит, ДЗИ или оценка от състезание, И1 е кандидатстудентски изпит или ДЗИ по английски език.

Програма по химия

Примерен тест по химия

Учебници и учебни помагала

Важни дати:

 • 8 февруари 2020, 13:00 – състезание по химия;
 • 9 май 2020, 13:00 – състезание по химия;
 • 2 юни 2020 – предварителен изпит по химия;
 • 29 юни 2020 – редовен изпит по химия.
 

Информация:

 • www.uni-plovdiv.bg

 

 • 032/261 402, 032/261 303

 

 • chemistry @ uni-plovdiv.net