Публикационна дейност

На тази страница може да намерите годишните отчети за публикационна дейност на академичния състав на Химическия факултет към съответната година, генериран от Scopus.

 

  • 2019 година

Публикации

Цитати