История

През 1961 година в Пловдив е открит Висш педагогически институт (ВПИ) за подготовка на математици, физици, химици и биолози, който през януари 1972 година се преобразува в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. През 1974 година като самостоятелен факултет в университета се създава Химико-биологическият факултет, в който се подготвят студенти по специалностите – “Химия”, “Биология” и “Биология и химия”. Декани на този факултет последователно са били проф. Генчев, доц. Щерев, доц. Н. Янев, доц. Н. Чолаков, проф. Н. Моллов, доц. Г. Андреев. По време на мандата на Г. Андреев, през 1991 година, Химическия факултет се отделя като самостоятелно звено.

Електронна книга за Химическия факултет (автор Атанас Терзийски, 2015 г.)

Списък на преподаватели и служители, работили във факултета.