Студентски практики

Колеги,

от октомври 2016 година стартира приема на документи по проект “Студентски практики” – фаза 1.

За информация по проекта може да се обръщате към следните лица:

 Доц. д-р Веселин Кметов

Функционален експерт
 Понеделник: 13:30 – 15:30

Сряда: 14:30 – 17:00
Телефон: 032/261-337

e-mail: kmetov @ uni-plovdiv.bg
 Ирина Керина

Технически изпълнител
 Вторник: 10:30 – 12:00

Петък: 10:30 – 12:00
 Телефон: 032/261-402

e-mail: kerina @ uni-plovdiv.bg

 Академичните наставници от факултета са, както следва:

Академичен наставник
Отговаря за позицията:
Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе
Доц. д-р Стоянка Атанасова
Доц. д-р Солея Даньо
Доц. д-р Георги Патронов
Гл. ас. д-р Галя Тончева
Търговски консултант химически препарати,
Търговски консултант,
Нано Технологии ЕООД

Лаборант Химик,
Комихрис ООД

Сътрудник продажби,
КУК – България ЕООД

Гл. ас. д-р Деяна Георгиева
Лаборант – химик,
Институт по зеленчукови култури “Марица”, гр. Пловдив
Гл. ас. д-р Кирил Симитчиев
стажант-химик в Лаборатория по качество,
Институт по зеленчукови култури “Марица”, гр. Пловдив

Указание за прием на документи:

Обучаваща организация

  • Договор на обучаващата организация в 3 екземпляра с печат, подпис и списък на менторите генериран от системата;
  • Договор/и на ментор/и от обучаващата организация в 3 екземпляра само с подпис. Договорът се генерира след като менторът е избран от студент;
  • Попълнена декларация за ментори с печат и подпис на обучаващата организация в един екземпляр. Образец на декларацията  ТУК
  • Попълнена регистрационна форма от работодател в електронен вариант и изпратен на karierencentarpu@gmail.com. Образец на регистрационната форма за работодател ТУК
  • Попълнено писмо за намерение. Образец на писмото ТУК

Студенти 

  • Генериране на договор от системата в 3 екземпляра подписан лично от студента, след като:

– сте се уверили, че обучаващата организация има сключен договор с ПУ “П. Хилендарски”;
– сте избрали ментор от обучаващата организация;
– сте избрали академичен наставник и той е потвърдил вашите програма и график;
– сте фиксирали начална дата на практиката –  две седмици след датата на  подаване на договора.

  • Попълнена декларация за студент в един екземпляр подписана лично. Образец на декларацията ТУК

ВАЖНО: При попълване на личната информация в профила на студента използвайте личен IBAN

НЕ СЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ НА СТУДЕНТИ ОТ ПЪРВИ КУРС И СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИ!