Информация “Учебен отдел”


Уважаеми колеги,

от септември 2017 година студентите на Химическия факултет се обслужват от инспектор Невена Тиролска в стая 225, тел. 032 / 261 – 319.