Обучение

Академичен календар за учебната 2019/2020 година

Откриване на учебната година на 27. 09. 2019 год. (петък) от 11:00 часа в Спортна зала,
бул. България № 236 А

Аудиторна заетост
Сесия
Редовно обучение
І семестър
30.09.2019 г. – 18.01.2020 г.
19.01.2020 г. – 16.02.2020 г.
Коледна ваканция
21.12.2019 г. – 1.01.2020 г. вкл.
ІІ семестър
17.02.2020 г. – 30.05.2020 г.
31.05.2020 г. – 30.06.2020 г.
Великденска ваканция
17.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.
Поправителна сесия
1.09.2020 г. – 15.09.2020 г.
Ликвидационна сесия
20.09.2020 г. – 25.09.2020 г.
Задочно обучение
І семестър
26.08.2019 г. – 29.09.2019 г.
30.09.2019 г. – 20.12.2019 г.
ІІ семестър
19.01.2020 г. – 16.02.2020 г.
17.02.2020 г. – 30.05.2020 г.
Поправителна сесия
юни 2020 г.
Ликвидационна сесия
до 5.07.2020 г.