Център за химични демонстрации

Центърът за химични демонстрации към Химическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” е създаден през 2009 година с цел да популяризира химията като наука и като учебен предмет, да разкрие пред младите хора особеностите на химичния експеримент като метод на научно и на учебно познание и да мотивира избора им да изучават наука.

Учебните занятия са обвързани тематично с действащите учебни програми в СОУ. В учебната работа на Центъра участват доброволно и с ентусиазъм преподаватели, химици и докторанти от всички катедри на Химическия факултет.

От създаването на Центъра до сега са проведени лабораторни занятия с над 2000 ученици от гр. Пловдив, Пловдивски регион и населени места от други региони на Южна България.

Учебна програма на Центъра.

Учебна програма по нанонауки и нанотехнологии

 

За връзка и за заявки:

гл. ас. д-р Й. Стефанова
e-mail – jorpste @ yahoo.com
тел: 032 / 261 203
GSM: 0889 580 325

_______________________________________________________________

Проект Student Active Learning in Science (SALiS)

SALiS (активно учене по наука)
e международен проект, финансиран по програмата TEMPUS. Десет партньора от шест страни се стремят да направят нововъведения в съдържанието и структурата на съответните практики за обучение на учители, като се фокусират върху практики за обучение, основано на изследване (inquiry based learning).

На 17 март 2012 година в Химическия факултет се проведе
SALiS-тренинг с учители по химия,
организиран от Центъра за химични демонстрации “Първи стъпки в химията”,
като част от Проект – 511275-TEMPUS-1-2010-1-GE-TEMPUS-JPCR

Пълната програма може да видите тук.
Представянето на проекта от доц. д-р Й. Димова може да видите тук.

————————————————————————————–

На 4 май 2012 година в Химическия факултет се проведе
SALiS-тренинг със студенти, бъдещи учители по химия,
организиран от Центъра за химични демонстрации “Първи стъпки в химията”,
като част от Проект – 511275-TEMPUS-1-2010-1-GE-TEMPUS-JPCR

Пълната програма може да видите тук.