Уважаеми колеги, на 4 април 2011 г. от 18.30 h в книжарница “Хеликон-Пловдив, Център” ще се проведе поетична вечер с Тереза Рийдълбаухова (Чехия) и доц. д-р Жоржета Чолакова от ПУ “Паисий Хилендарски”.

Заповядайте!