Уважаеми колеги,

Лингвистичният клуб “Проф. Борис Симеонов” в ПУ “Паисий Хилендарски” организира среща разговор с изтъкнатия лингвист проф. дфн Стефана Димитрова на тема Някои по-малко известни приноси на руските лингвисти за развитието на общото езикознание”.

Срещата ще се състои на 15 ноември 2010 г. (понеделник) от 16,30 ч. в Заседателната зала на ПУ „Паисий Хилендарски” (Ректорат).