Archive for November, 2010

КОНКУРСИ за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през академичната 2011/2012 година

Уважаеми колеги, Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурс за отпускане на стипендии за български граждани за научни изследвания и специализации в чужбина през академичната 2010/2011:

Фондация “Пигмалион” връчва награда за принос във филологията

На 26 ноември /петък/ от 18:00 часа в литературния салон на фондация „Пигмалион“ (ул. „Иван Вазов“  № 42) г-н Емил Стоянов, председател на фондацията, ще връчи  годишната награда за принос във филологията на доц. д-р Вера Маровска, ръководител на Катедрата по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Нова книга

По време на Паисиевите четения в ПУ “Паисий Хилендарски” ще бъде представен сборникът АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА КНИЖОВНА НОРМА, отпечатан от издателство “Контекст”.  Съставители на книгата са доц. д-р Вера Маровска и доц. д-р Красимира Чакърова от Катедрата по български език. Автори на докладите са изтъкнати български езиковеди от СУ „Св. Климент Охридски“, Института за български език на БАН, ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Бургаския свободен университет, МУ – Пловдив. В сборника детайлно са разгледани онези аспекти на книжовната норма, които се нуждаят от преосмисляне с оглед на правилната им кодификация при предстоящите промени (като например подготвяното ново академично издание на Правописния речник на съвременния български книжовен език).Програма за Паисиевите четения – Пловдив’2010

Уважаеми колеги,

в периода 26-30 ноември 2010 г. Пловдивският университет ще бъде домакин на традиционните национални Паисиеви четения с международно участие, организирани от Филологическия факултет. В рамките на форума ще се проведе Националната конференция по проблемите на българската книжовна норма.

Програмата на четенията (в pdf формат) може да видите тук.

Лекция на проф. Стефана Димитрова

Уважаеми колеги,

Лингвистичният клуб “Проф. Борис Симеонов” в ПУ “Паисий Хилендарски” организира среща разговор с изтъкнатия лингвист проф. дфн Стефана Димитрова на тема Някои по-малко известни приноси на руските лингвисти за развитието на общото езикознание”.

Срещата ще се състои на 15 ноември 2010 г. (понеделник) от 16,30 ч. в Заседателната зала на ПУ „Паисий Хилендарски” (Ректорат).