Skip to content

Не точно плагиатство

Но почти толкова неетично. Не стига, че са преписали уводните изречения от моя статия, ами на това отгоре не са имали и елементарното благоприличие да я цитират! Не е като да не са знаели за съществуването ѝ все пак, нали от там са си взели увода и по-голямата част от литературния обзор:

Molecules 9 (2004) 694, Angelov et al.

.

.

Six years later…

Tetrahedron 66 (2010) 6924, Abdolali Alizadeh et al.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*