Skip to content

Monthly Archives: September 2010

Не точно плагиатство

Но почти толкова неетично. Не стига, че са преписали уводните изречения от моя статия, ами на това отгоре не са имали и елементарното благоприличие да я цитират! Не е като да не са знаели за съществуването ѝ все пак, нали от там са си взели увода и по-голямата част от литературния обзор: . . Six […]