Skip to content

Monthly Archives: February 2010

Проекти, проекти …

Вчера, най-после, получих рецензиите за проекта, с който участвах в конкурсната сесия “Млади учени” 2009 и който Фонд “Научни изследвания” отхвърли малко преди коледа. Стори ми се някак странно, че научната стойност на проекта е оценена по-високо от чуждите рецензенти – съответно с по 19 и 20 точки от възможни 20, докато българинът е дал […]