Skip to content

Откривателство vs. Измервателство

Mad_scientist“There are two possible outcomes: if the result confirms the hypothesis, then you’ve made a measurement. If the result is contrary to the hypothesis, then you’ve made a discovery.” (Enrico Fermi)

Не ми е известен контекста, в който бележития учен е казал това и то със сигурност не трябва да се приема като общовалиден принцип, а по-скоро като шеговито и остроумно описание на експерименталното откривателство. Колкото и шеговито да е това  описание, то винаги ме навежда на нерадостни размисли за начина, по който съвременните изследователи градят академична кариера. За съотношението между измервателството и откривателството. За това дали не залагаме предимно на проекти, в които преобладава рутинна дейност от тип “измерване” и риска за неуспех е минимален, вместо да проправяме пътеки през действително трудни и непредсказуеми територии в търсене на открития.

Когато мерило за успеха и надеждността на един изследовател е единствено количеството на публикуваните от него статии не е чудно, че сигурността на рутинното измервателство става предпочитана пред авантюризма на откривателството. В най-добрия случай “предпочитана пред” в горното изречение може да заменим със “средство за поддържане на”, но това не променя съществено тревожността на явлението. При това, под открития тук не разбирам задължително велики постижения, достойни за разглеждане от нобеловия комитет. Откривателство може да присъства и в преследването на далеч по-скромни цели. Ако за скромността на целите си, все пак, можем да намерим множество оправдания, то нищо не може да оправдае замяната на истинския изследователски дух с прагматично и самоцелно преследване на наукометрични показатели.

За съжаление не мога напълно да изключа себе си от тревожната тенденция. При все това, наред с неизбежния конформизъм и дребните хитрости, се старая да не забравям, че в този бизнес ме привлече преди всичко жаждата за откривателство. Ето защо ми се ще да имам смелостта да приключа с академичната си кариера преди да съм се превърнал в чиновник, чието основно достойнство е способността да маскира скучни работни планове като изследователски проекти.

6 Comments