system menu
Който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Понеже Онзи, Който е казал: Не прелюбодействай, казал е и: Не убивай, така че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник пред закона.
(Яков 2:10-11)

we host 46 sites

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!