system menu
Никога не укорявай по-възрастен човек, а се обръщай към него като към баща. Към по-младите мъже се отнасяй като към братя, към по-възрастните жени – като към майки, а към по-младите – като към сестри, със съвършено чисти помисли.
(I Тимотей 5:1-2)

we host 49 sites

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!