system menu
Ученикът не превъзхожда своя учител, но всеки, когато е напълно обучен, ще бъде като учителя си.
(Лука 6:40)

we host 45 sites