Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Съобщения

26-09-2014

Съобщение за 4 курс, задочно обучение, спец. Право

Лекциите по Нотариална дейност, кадастър и имотен регистър на 27.09.2014г. ще започнат в 11.00ч.

Упражненията по Търговско право се преместват от неделя /28.09./ в събота 27.09.2014г. от 08.00ч. в 5 ауд.


 

23-09-2014

Съобщение във връзка с държавните изпити по Публичноправни науки

Излязоха от печат пето преработено и допълнено издание на учебника по Данъчно право и трето преработено и допълнено издание на учебника по Финансово право на проф. д-р Иван Стоянов, актуализирани и допълнени с новата нормативна уредба и новата съдебна практика.


Конкурси за докторанти – уч. 2014-2015 г. – вижте ТУК


08-09-2014

Актуализация в програмата на задочно обучение


05-09-2014

График на МПМО – 3 семестър – уч. 2014-2015 г. – актуализация


 03-09-2014

Актуализация в програмата на задочно обучение


02-09-2014

На вниманието на кандидат-студентите за прехвърляне в ЮФ на ПУ от АМВР:

Уведомяваме Ви, че всички подадени заявления са одобрени /приложен списък/.

Записване: от 02.09. до 04.09.2014г. в кабинет 225, Ректорат, в приемно време: 10.00.-12.00ч. и 13.30-15.00ч.

Необходими документи: именник, студентска книжка, 2 бр. снимки (документите се закупуват от книжарницата на ПУ и се попълват предварително), оригинал на диплома за завършено средно образование.

След подаване на документите в 225 каб., се заплаща семестриална такса в банката (в размер на 404, 80 лв.).

Списък на приетите студенти.


01-09-2014

СЪОБЩЕНИЕ

Записване на студенти в ЮФ на ПУ, прехвърлени от други висши училища:

от 23.09. до 30.09.2014г. вкл., каб. 225, Ректорат на ПУ

Необходими документи: оригинал на диплома за средно образование, попълнен именник и студентска книжка /от книжарницата на ПУ/.

Актуализация в програмата на задочно обучение, 01-09-2014


08-08-2014

Списъци на одобрените заявления за прехвърляне в специалност “Право” – редовно и задочно обучение


06-08-2014

ПОРАДИ ПОЛЗВАНЕ НА ГОДИШЕН ОТПУСК ОТ ИНСПЕКТОРИТЕ,  ОТДЕЛ ”УЧЕБЕН” НЯМА ДА РАБОТИ ОТ 11.08.2014 г. ДО 29.08.2014 г.


29-07-2014

Списък на одобрените студенти за прехвърляне от задочна в редовна форма на обучение – уч. 2014-2015 г.

Списък на одобрените студенти за  индивидуален план на обучение – уч. 2014-2015 г.


10-07-2014

Покана за участие в юбилейна научна конференция на ЮФ на УНСС – вижте ТУК

Заявка за участие в конференцията – изтеглете от ТУК


09-07-2014

Информация за прехвърляне на студенти от други юридически факултети в Юридическия факултет на ПУ “П.Хилендарски” – вижте ТУК


08-07-2014

На вниманието на дипломираните студенти – редовно обучение

ВСИЧКИ ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ /НА РЕДОВНА СЕСИЯ – МАЙ И ЮНИ 2014/ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ЮЛИ ДА СЕ ЯВЯТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ С БЕЛЕЖКА ОТ БИБЛИОТЕКАТА, ЧЕ НЕ ДЪЛЖАТ КНИГИ И ЕДНА СНИМКА, ЗА ПОДПИСВАНЕ ВЪРХУ ДИПЛОМАТА.

На вниманието на дипломираните студенти – задочно обучение

Всички дипломирани студенти /положили успешно държавни изпити през м. май и м. юни /,  трябва да представят една снимка паспортен формат и да се  подпишат в дипломата си до края на м. юли 2014г. в 225 каб. – отдел”Учебен” .


30-06-2014

Информация за сливане на две учебни години в една и прехвърляне от задочно в редовно обучение за уч. 2014-2015 г. – вижте ТУК


27-06-2014

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че на 07.07.2014 г. от 15.00 ч. в зала № 2 на Апелативен съд–Пловдив ще се проведе събрание на Съюза на юристите в България, чиято цел е учредяване на дружество в гр. Пловдив. Специални гости ще бъдат:

– Проф. Дарина Зиновиева – декан на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”;

– Проф. Огнян Герджиков;

– Проф. Снежана Начева –бивш конституционен съдия и бивш председател на СЮБ;

– Димитър Гочев – първият български съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Проф. Огнян Герджиков ще направи експозе на тема “Разсъждения върху правото”, след което ще се проведе дискусия по актуални правни проблеми с гостите на учредителното събрание. На събранието всеки желаещ може да стане член на дружеството срещу заплащане на вноска в размер на 1 лв. за един месец или 12 лв. за година.

Каним всички преподаватели, студенти и практикуващи юристи!

За повече информация: i.s.vasilev1@abv.bg /Ивайло Василев/.


26-06-2014

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Уважаеми участници в проект „Студентски практики“,

Както е известно проектът има пилотен характер и съгласно неговите цели и програма, дейностите по провеждането, приключването и отчитането на студентските практики следва да завършат в срок до 31.10.2014 г.  В тази вързка екипът на проекта към ЮФ на ПУ ви уведомява за следното:

1. Договори за новозапочващи студентски практики ще бъдат приемани до 31.07.2014 г.

2. Крайната дата на практиките не може да бъде по-късна от 31.10.2014 г.

3. Поради остатъчен брой от определената за ЮФ квота, договори могат да подават всички студенти с активни студентски права, без ограничение на курс или форма на обучение.

ЮФ ви насърчава да се възползвате от правото си да участвате в проекта и да преминете практическо обучение при избран от вас работодател.

 

Екип на „Студентски практики“ при ЮФ

 


СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „П.ХИЛЕНДАРСКИ“, ЗАВЪРШИЛИ АМВР

Кандидатите, които не са полагали  кандидат-студентски изпити по „Български език“ и „История на България“ при приемането им в АМВР, кандидатстват на общо основание и полагат такива в ПУ „П.Хилендарски“. Класираните студенти, след успешно издържани кандидат-студентски изпити по „Български език“ и „История на България“ в ПУ „П.Хилендарски“ се записват в 1 курс. На завършилите ППООР и ЗНС в АМВР могат да бъдат признати положените изпити по юридически дисциплини, ако отговарят на изискванията по Наредбата за единните държавни изисквания за специалност „Право“.


16-06-2014

Покани от Съюз на специалистите по качеството в България и др. институции за XXIII Международна конференция на млади учени 26-28 юни 2014г. и Курсове за докторанти и млади учени 18-19 юни 2014г. 


10-06-2014

Изпитът по “Сравнителна публична администрация” ще се проведе на 14.06.2014 год.от 11 часа в 8 с.з. сградата на Ректората.


09-06-2014

 Конкурс на Висшия адвокатски съвет за написване на реферат


03-06-2014

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

В срок до края на м. юни , всички студенти от специалност “ПРАВО” – редовно и задочно обучение, който са дипломирани на  17.05.2014 г. трябва да се явят в Отдел “Учебен “, 225 каб., лично с една снимка паспортен формат и бележка от библиотеката, че не дължат книги – за полагане на подпис върху дипломата.


30-05-2014

Покана за международна конференция на тема „Електронното обучение по право – споделен опит и перспективи”


28-05-2014

СЪОБЩЕНИЕ от Катедра „Публичноправни науки“
 
Във връзка с изпитите по дисциплините Финансово право и Данъчно право и държавния изпит по Публичноправни науки, Ви съобщаваме, че предстои да излезе от печат монографията на проф. д-р Иван Стоянов „Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионните актове по ДОПК“, издателство Сиела, 2014г.

23-05-2014

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІІ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО” (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ) ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ УЧЕБЕН СТАЖ В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІІ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО” (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ) ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ УЧЕБЕН СТАЖ В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


21-05-2014

Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

по проект за научни изследвания „Религиозната толерантност от Древността до наши дни”

организира колоквиум на тема :

„Актуални аспекти на религиозната толерантност в България”

Колоквиумът ще се проведе на 30 май 2014 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, ул. Цар Асен” № 24.

Дискусията ще се проведе по основните теми:

1. Българското законодателство за религиозната толерантност.

2. Актуални проблеми на уредбата на статуса и имуществото на религиозните общности в България.

Плакат на събитието – вижте ТУК


19-05-2014

Относно лятната практика в Окръжен съд за студентите от 4 курс, редовно и задочно обучение – вижте ТУК

Заповед на председателя на Окръжен съд – Пловдив относно лятната практика – вижте ТУК

Бланка на писмо до Окръжен съд за студентите, които желаят да проведат практиката си извън Пловдив – изтеглете от ТУК


15-05-2014

СЪОБЩЕНИЕ за студентите от 3 курс, специалност “Право”, редовно обучение:
Лекциите  по  Полицейско разузнаване при  проф. д.ю.н. Й. Кунчев на 16.05.2014г. ще се проведат в 16 с.з. Ректорат.


15-05-2014

Институтът за държавата и правото при БАН и

Юридическият факултет на Пловдивския университет

организират

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА 

„ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“

на 16 май 2014 г., петък, от 10.30 часа

в 6 аудитория на Пловдивския университет

 

1. Правна уредба на защитата на потребителите в България. Закон за защита на потребителите – докладчик адв. Мадлен Кавръкова

2. Арбитражът и потребителите в практиката на ВКС и Съда на ЕС – докладчик гл. ас. д-р Димитър Деков

3. Неравноправни клаузи в общите условия на БТК – докладчик адв. Станислав Мишев

4. Неравноправни клаузи в договорите за лизинг на София франс ауто АД – докладчик адв. Стоян Мемцов

5. Неравноправни клаузи в общите условия на ЕВН Електроснабдяване АД – докладчик гл. ас. д-р Димитър Деков

6. Неравноправни клаузи в договорите на Тъканна банка Криоцентър България АД – докладчик адв. Соня Кавръкова

7. Международноправно регулиране на защитата на потребителите – проф. Цветана Каменова

Каним преподаватели, студенти и практикуващи юристи


14-05-2014

СЪОБЩЕНИЕ за 1 курс, специалност Право, редовно обучение:

На 16 май 2014 г., поради служебна ангажираност на преподавателя, няма да има лекция по Конституционно право.


30-04-2014

1. СЪОБЩЕНИЕ за 4 курс, специалност Право, редовно обучение

Лекциите по Медицинско право се пренасрочват както следва:

Отпадат датите 13.05. и 20.05.2014г.

Лекциите по Медицинско право ще се проведат на:

27.05.2014г. /вторник/ 09.00ч. до 16.30ч – 4 ауд. Ректорат /запазва се по график/

28.05.2014г. /сряда/- 09.00ч. до 16.30ч. – Учебна съдебна зала

29.05.2014г. / четвъртък/ – 09.00ч. до 16.30ч. – Учебна съдебна зала

2. СЪОБЩЕНИЕ за 4 курс, специалност Право, редовно обучение

Лекциите по  Застрахователно право, определени за 20, 21 и 22 май 2014г., се пренасрочват и ще се проведат на следните дати:

на 17.05.2014г. /събота/- от 15.30 ч. до 20.00ч. – 3 ауд. Ректорат
на 18.05.2014г. /неделя/ – от 09.00ч. до 18.00ч. – 17 ауд. Костаки Пеев.

3. СЪОБЩЕНИЕ за 3 курс, специалност Право, редовно обучение

Ще се проведат Лекции по Международни отношения както следва:

на 18 май /неделя/ – от 10.00ч. – 12 ауд. Химически факултет
на 20 май /вторник/ – от 09.00ч. до 15.00ч. – 322 ауд. Нова сграда.

 4. СЪОБЩЕНИЕ за 1 курс, специалност Право, редовно обучение

Упражненията по Гражданско право ще се проведат при следната еднократна промяна:

1. Вместо на 10.05.2014г., на 09.05.2014 г. (петък), както следва:
15:00 – 16:30 – 1 и 2 група – 4 ауд. Ректорат;
16:30-18:00 – 3 и 4 група – 4 ауд. Ректорат;
18:00 – 19:30 – 5 група – 4 ауд. Ректорат;

2. Вместо на 17.05.2014г., на 14.05.2014 г. (сряда), както следва:
09:00-10:30 – 2 група – 322 ауд. Нова сграда;
10:30-12:00 – 3 група – 322 ауд. Нова сграда;
12:30-14:00 – 1 група – 322 ауд. Нова сграда;
14:00-15:30 – 4 група – 324 ауд. Нова сграда;
15:30- 17:00 – 5 група – 324 ауд. Нова сграда.

*Колоквиум за всички групи на 14.05. от 18.00ч. до 19.30ч. – 8 ауд. Ректорат.

5. СЪОБЩЕНИЕ за 1 курс, специалност Право, редовно обучение

Упражненията по Конституционно право на 28.05.2014г. /сряда/ ще се проведат в 4 ауд. Ректорат.

6. СЪОБЩЕНИЕ за 4 курс, специалност Право, редовно обучение

Лекциите по Международно трудово право на 17.05.2014г. ще се проведат в  15 с.з.


29-04-2014

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КЛИНИКИ ПО
1. АДВОКАТСКА ЗАЩИТА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА И
2. ИЗГОТВЯНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
ДА СЕ ЯВЯТ НА 12.05.2014г. в 15.00 ч. на 3 етаж пред 317 каб..


28-04-2014

СЪОБЩЕНИЕ за 5 курс, специалност Право, редовно обучение

Лекциите по Административно право и административен процес – II част на 28.04., 29.04. и 30.04.2014г. се отлагат. Същите ще се проведат както следва:

08.05.2014г. – от 10.00ч. до 19.00ч. – 323 ауд. Нова сграда

09.05.2014г. – от 09.00ч. до 19.30ч. – 324 ауд. Нова сграда

10.05.2014г. – от 16.30ч. до 19.30ч. – 1 ауд. Ректорат

 СЪОБЩЕНИЕ за 1 курс, специалност Право, редовно обучение

На 29.04.2014г. /вторник/ от 09.00ч. до 18.45ч. ще се проведат упражнения с всички групи по Международно публично право в 322 ауд. Нова сграда.


26-04-2014

1. СЪОБЩЕНИЕ

за 5 курс, специалност Право, редовно обучение

Лекциите по Административно право и административен процес – II част на 28.04., 29.04. и 30.04.2014г. се отлагат. Същите ще се проведат както следва:

08.05.2014г. – от 10.00ч. до 19.00ч.

09.05.2014г. – от 09.00ч. до 19.30ч.

10.05.2014г. – от 16.30ч. до 19.30ч.

Залите ще бъдат уточнени допълнително.

2. СЪОБЩЕНИЕ

за 2 курс, специалност Право, редовно обучение

Лекциите по Финансово право на 28.04.2014г. се отлагат.

3. СЪОБЩЕНИЕ

за 1 курс, специалност Право, редовно обучение

На 29.04.2014г. /вторник/ от 09.00ч. ще се проведат упражнения по Международно публично право. Залите ще бъдат уточнени допълнително


25-04-2014

Европейската асоциация на студенти по право (ЕЛСА), клон Пловдив, Ви кани на предстоящата “Симулация на съдебен процес”, която се организирасъс съдействието на съдии от Окръжен съд – гр. Пловдив и Апелативен съд – гр. Пловдив.

Заповядайте от 10:00 ч. на 09.05.2014г. / петък/ в зала 1 в сградата на Апелативен съд – гр. Пловдив.

Местата са ограничени! Заявете своето желание за участие на elsa_plovdiv@abv.bg .


16-04-2014

СЪОБЩЕНИЕ

Относно провеждането на задължителния стаж на студентите от 3 курс /редовно и задочно/ в Прокуратурата на Република България през учебната 2013 – 2014г.

Уведомяваме Ви, че студентите, желаещи да проведат задължителния стаж в Прокуратурата през учебната 2013 – 2014 г. извън гр. Пловдив, трябва да подадат заявления в деканата на Юридически факултет в срок до 30.04.2014г.

СЪОБЩЕНИЕ

за 3 курс специалност „Право“, редовно обучение

Лекциите по Облигационно право на 12.05.2014г. се отлагат, като те ще се проведат на 19.05.2014г. от 10.30ч. до 15.00ч. в 323 ауд. Нова сграда.


15-04-2014

Съобщение за студентите от 3 курс, редовно обучение, 3-6 група

 На 12 05 (понеделник) т.г., с 3 курс, редовно обучение, 3-6 група, от 10,30 ч. в 9 ауд., ще се проведе задължителен колоквиум по облигационно право (ОП, върху неговата обща част), последван от упражнения.

 Занятията се провеждат вместо лекцията по ОП на същата дата и за сметка на упражненията по ОП от последната седмица на летния семестър за 3-6 група – тогава упражнения няма да има. 


15-04-2014

Относно лятната практика в Окръжен съд за студентите от 4 курс, редовно и задочно обучение – вижте ТУК


14-04-2014

На 16 април 2014 г. от 13.00 до 15.00 ч. в Окръжен съд  – Пловдив ще се проведе Ден на отворените врати. Окръжният съд в Пловдив е вторият по големина в страната. Съдебният окръг съвпада с границите на Пловдивска област – тя заема 5973 кв.км.  В съда работят 57 съдии и 96 служители.

Поканват се студентите на ЮФ да присъстват на събитието.


26-03-2014

СЪОБЩЕНИЕ

за специалност Право, 1 курс, редовно обучение

Упражненията по Конституционно право на първи курс-четвърта и пета група при д-р Р. Янкулова на 27.03.2014г. се отлагат. Занятията ще бъдат отработени на 30.03.2014г. /неделя/, както следва:

от 09.00ч. до 12.00ч.- четвърта група в учебна съдебна зала;

от 12.00 до 15.00ч.- пета група в учебна съдебна зала.


25-03-2014 

СЪОБЩЕНИЕ

за специалност Право, 1 курс, редовно обучение

Лекциите по Конституционно право на 28.03.2014г. ще започнат от 10.30ч. 


24-03-2014

СЪОБЩЕНИЕ
Поради административни ангажименти, лекциите по “Международни отношения” с 3 курс, специалност Право, редовно обучение при проф. Н. Бояджиева на 25.03. и 26.03.2014г. се отлагат. Занятията ще бъдат отработени през м. май 2014 г. Датите за занятията ще бъдат обявени допълнително.


21-03-2014

Дипломатическият институт към Министъра на външните работи обявява конкурс за видеоклип на тема “Моят глас за Европейски парламент”. За повече информация – вижте ТУК


19-03-2014

Магистърска програма по “Европейско и международно право” и летен семинар на Europa-Institut at Saarland University – вижте ТУК


18-03-2014

Последно съобщение! На вниманието на дипломираните студенти

Поради изтичането на срока за предоставяне на снимка и подпис на дипломите през м. декември 2013г., уведомяваме  дипломираните студенти /положили успешно държавни изпити/, които все още не са предоставили  в Учебен отдел една снимка паспортен формат  и не са подписали дипломата си /което е абсолютно задължително/, че могат да направят това в срок до 20.03.2014 г. Студентите, които не се явят в Учебен отдел до посочената дата, няма да могат да получат дипломите си на официалната церемония по връчването им на 11.04.2014г., поради необходимостта от техническа обработка. Те могат да получат дипломите си след тази дата в Учебен отдел.


14-03-2014

Български Хелзински комитет обяви старта на своя Втори ежегоден конкурс за правозащитно есе. За повоче информация  – вижте ТУК

СЪОБЩЕНИЕ
За студентите от АМВР 3 курс и студентите от 4 курс , които ще се явяват на изпит по Право на държавната служба на 16.03.2014г.:
Изпитът ще започне в 12ч.


 

13-03-2014

СЪОБЩЕНИЕ

за 1 курс, специалност Право, редовно обучение

Лекциите по Международно публично право на 18.03.2014г. се отлагат. 


12-03-2014

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО ГРАЖДАНСКО И ТЪРГОВСКО ПРАВО – 12 април 2014 г. от 9 00 часа  в Съдебна палата, град София

Участие в състезанието могат да вземат студенти от специалност „Право” от втори до пети курс. Състезанието ще се проведе в три кръга. Всеки отбор може да се състои от двама до четирима участници. Във всеки отделен кръг на участниците ще бъде предоставен различен казус за разглеждане (Казус 1, Казус 2 и Казус 3). Заявилите участие ще имат възможност да се запознаят със съдържанието на казусите в срок 14 дни преди състезанието.
Желаещите да участват могат да заявят това на e-mail: saccl@abv.bg до 26.03.2014 г. включително, посочвайки брой и имена на участниците, ВУЗ и координати за връзка.
Тестът за допускане ще се проведе на 29.03.2014 г. (събота) в СУ  от 10 часа.
Повече на
http://www.saccl.info/novini/nacionalnosstezaniezaresavanenakazusi2014


11-03-2014

Съобщение за студентите от трети курс, редовно обучение, 3-6 група:

На 18 03 14 г., вторник, от 10 ч. в учебната съдебна зала ще се проведе учебен процес по казус от облигационното право (ОП). Той замества упражненията по ОП за групи 3-6 на същия ден. Моля, спазвайте предварително установения регламент!


11-03-2014

Юридически барометър  – гражданска инициатива за наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България. За повече подробности вижте ТУК.


07-03-2014

На вниманието на 1 курс, редовно обучение:

Часовете по международно публично право в събота – 08.03.2014 и всяка следваща събота ще започват както следва :

– от 09.00 часа до 10.30 часа – І група;

– от 10.30 часа до 12.00 часа – ІІ група;

– от 12.00 часа до 13.30 часа – ІІІ група;

– от 13.30 часа до 15.00 часа – ІV група;

– от 15.00 часа до 16.30 часа – V група.


05-03-2014

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІІ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО” (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ) ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ УЧЕБЕН СТАЖ В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІІ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО” (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ) ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ УЧЕБЕН СТАЖ В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


05-03-2013

ВРЪЧВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА СТУДЕНТСКА ПРАКТИКА В ЮФ ЗА 2013 Г.

ЮФ ОРГАНИЗИРА ВРЪЧВАНЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА СТУДЕНТСКА ПРАКТИКА ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ЗАВЪРШИЛИ ПРАКТИЧЕСКОТО СИ ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2013 Г.

ВРЪЧВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.03.2014 Г. ОТ 10 Ч. В 4 АУД.


05-03-2014

Упражненията по Финансово право и Данъчно право през настоящата седмица се отлагат!


27-02-2014

Във връзка със създаването на нова интернет страница на Юридическия факултет, работната група, която разработва новия сайт, кани студентите от ЮФ на среща, която ще се проведе на 4 март, вторник, от 15.00 ч. в зала “Компас” на ПУ. Идеята на срещата е студентите да споделят конкретни предложения относно съдържанието и функционалността на сайта на ЮФ. Всички, които проявяват интерес към тази материя, са поканени да споделят своите виждания.

Мнението на студентите е важно за нас! Очакваме ви!


26-02-2014

СЪОБЩЕНИЕ

За 4 курс, специалност Право, редовно обучение

Лекциите по Данъчно право на 28.02.2014г. /петък/ ще се проведат по график.


21-02-2013

По повод 10 години членство на Република България в НАТО 

Дипломатическият институт към Министъра на външните работи на Република България

и Министерство на образованието и науката 

обявяват конкурс за есе на тема:

Заедно в името на мира и сигурността!

Участници: в конкурса участие могат да вземат български ученици от 11 и 12 кл. и студенти

Език на есетата: български; Обем: до 3 /три/ стандартни печатни страници

Краен срок за изпращане:  6 април 2014 г., на адрес: 1040 София, ул.“Алфред Нобел“ №2 или на: bdi@mfa.bg.

Необходимо е участниците да посочат координати за обратна връзка (телефон и имейл), учебно заведение и изучавана специалност.

Награда: Ще бъдат отличени трите най-добри ученически есета и трите най-добри студентски есета. Шестимата победители в конкурса ще имат възможност да посетят щаб-квартирата на НАТО в Брюксел през м. май или м. юни. Есетата им ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дипломатическия институт, а авторите ще получат сертификати за добро представяне. Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на Дипломатическия институт в началото на м. май 2014 г.


 18-02-2014

– Упражненията по Конституционно право на първи курс – четвърта и пета група при Р. Янкулова – на 20.02.2014г. се отлагат. Датата за отработването им ще бъде определена допълнително.

– СЪОБЩЕНИЕ

За 2 курс, специалност Право, редовно обучение

Упражненията по Финансово право на 2 курс на 19.02.2014г. се отлагат. Упражненията ще бъдат отработени на 23.03.2014г. от 09.00ч. в 17 с.з.

 

–  СЪОБЩЕНИЕ

За 4 курс, специалност Право, редовно обучение

Упражненията по Данъчно право на 4 курс на 20.02.2014г. се отлагат. Упражненията ще бъдат отработени на 30.03.2014г. от 09.00ч. в 11 ауд.


17-02-2014

Официалната церемония по връчване на дипломите на завършилите студенти ще се проведе на 11.04.2014 г. /петък/ от 11.00 часа в Спортната зала на ПУ “Паисий Хилендарски”. Очаквайте скоро подробности относно организацията на събитието!


17-02-2014

СЪОБЩЕНИЕ
за 1 курс, Право, редовно обучение

Лекциите по Права на човека на 17.02.2014г. се отлагат.
Лекциите по Права на човека на 18.02.2014г. ще започнат от 10.30ч.


11-02-2014

Упражненията за решаване на казуси за държавен изпит по Публичноправни науки на 12.2.2013 г. променят началния си час от 9 ч. на 10:30 ч., учебната зала не се променя.


03-02-2014

Национален конкурс 2014 за студентски научни съчинения на свободно избрана тема от областта на гражданското право, търговското право, международното частно право и гражданскопроцесуалното право – вижте ТУК


22-01-2014

СЪОБЩЕНИЕ
за 6 курс, специалност Право, задочно обучение

Лекциите по Гражданскоправни науки II част, насрочени за 22.01. и 23.01.2014г. се отлагат. Лекцииите ще бъдат отработени в рамките на семестъра.

Свободният университет в Амстердам предлага надграждащо обучение – специализации и магистърски програми на английски език – за повече информация вижте ТУК


20-01-2014

На вниманието на задочните студенти:

Семестриалните такси са плащат в банката и се представя квитанция и студентска книжка в Отдел “Учебен” до края на лекциите – 14.02.2014 г.


16-01-2014

Покана за публична лекция на доц. д-р Петя Неделева


15-01-2014

От 15.01.2014 отново стартира проектът “Студентски практики”! Във връзка с това, обърнете внимание на следното:

  • Приемното време на Деканата по проект “Студентски практики” е в дните Сряда и Четвъртък  – от 10.00 до 12.00ч./консултации, предаване на договори и взимане на договори няма да се извършва извън приемното време/.
  • Договорите трябва да са подписани предварително от студентите в три екземпляра с нанесени дати само на следното място  /Днес……., в гр. Пловдив/.
  • Договор за “Практикант” се носи в Деканата в срок поне 10 работни дни преди началото на  практиката.
  • Студенти в 1-ви курс или семестриално завършили, нямат възможността да подават договори по програмата.
  • Поради ограничение на бройките от МОН за провеждане на практика, с предимство ще бъдат приемани договори на студенти от 3, 4 и 5 курс,  които не са семестриално завършили.
  • Началната дата на практиката не може да бъде по-късна от края на месец Юли 2014 г., а крайната дата не може да бъде след края на м. Септември 2014 г.

14-01-2014

ВАЖНО!!! Дипломираните студенти от задочно обучение /положили успешно държавни изпити/ трябва да представят в Учебен отдел една снимка паспортен формат до 30.01.2014 г. /тези, които не са представили/  и да се подпишат в дипломата си /което е абсолютно задължително/.


13-01-2014

СЪОБЩЕНИЕ
за 2 курс, специалност “Право”, редовно обучение

На 16 януари 2014г. от 10.00ч. до 12.30ч. в 11 ауд. Ректорат ще се проведат лекции по Административно право и административен процес.


13-01-2014
Удължава се срокът за подаване на документи за стаж във ВСС – вижте ТУК


06-01-2014

Покана за публична лекция на доц. д-р Люба Панайотова

СЪОБЩЕНИЕ
за 1 курс, Право, редовно обучение

На 10.01.2014г. от 12.00ч. в 6 ауд. ще се проведат лекции по Обща теория на държавата при доц. Я. Стоилов.


20-12-2013

СЛЕД НОВА ГОДИНА ОТДЕЛ “УЧЕБЕН” ЩЕ РАБОТИ НА 10.01.2014Г.


18-12-2013

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВТОРИ КУРС „ПРАВО“:

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗАНЯТИЯТА ПРИ ДОЦ. Д-Р ИВО ХРИСТОВ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

15.01.2014г./сряда/- Публична администрация – 16.30 – 19.30ч., 16 ауд.

16.01.2014г. /четвъртък/ – Публична администрация – 15.00 – 18.00ч., 4 ауд.


15-12-2013

Последната лекция по Международно частно право при проф. Цв. Каменова ще бъде на 20 декември, петък, от 10.30 ч. в 4 аудитория вместо в понеделник, 16 декември 2013 г.


15-12-2013

Клубът на цивилиста

при Юридическия факултет на Пловдивския университет

 ви кани на поредната си сбирка, на която ще се дискутира проблемът:

Отговорност на съдружниците при неперсонифицирания консорциум

Сбирката ще се състои на 8 януари 2014 г. , сряда, от 18 ч. в 51 сем. зала на Ректората.

За повече информация и библиография пишете след 01. 01. 2014 г. на:  civilistclub@abv.bg

Заповядайте!


13-12-2013

СЪОБЩЕНИЕ
за студентите от магистърска програма “Международни отношения” I и III семестър
относно промяна на учебни зали:

На 18.01. и 19.01.2014г. студентите от МП “Международни отношения” I семестър ще имат занятия в 38 с.з., а студентите от III семестър ще имат занятия в Учебната съдебна зала.


12-12-2013

konf1Имаме удоволствието да Ви поканим на Първата национална студентска научна конференция на тема “Проблеми на модерната правова държава”, която ще се проведе на 14.12.2013г. от 10:00ч. в зала “Компас” на ПУ “Паисий Хилендарски”. Целта на конференцията е да се отразят актуални проблеми в модерната правова държава, обхващащи различни отрасли от правото. Очакваме Ви!

ELSA – Пловдив

 


12-12-2013

СЪОБЩЕНИЕ
за 2 курс, Право, редовно обучение

На 21. 12. 2013 г. от 10.30 ч. в 11 ауд., Ректорат, ще се проведат лекции по Административно право и административен процес.


 10-12-2013

СЪОБЩЕНИЕ
за 2 курс, Право, редовно обучение

Лекциите по Публична администрация на 11.12.2013г. се отлагат, като те ще се проведат на 17.12.2013г. от 11.30ч. до 13.30ч. в 4 ауд., Ректорат.


06-12-2013

Лекциите по ИБДП пр доц. д-р Петя Неделева ще се проведат на 15.12.2013 /неделя/ от 13:00ч. в 9 аудитория


03-12-2013

СЪОБЩЕНИЕ
за 3 курс, специалност Право, редовно обучение

На 06.01.2014г. /понеделник/ от 10.30ч. до 15.00ч. в 9 ауд. ще се проведат лекции по Облигационно право.


27-11-2013

ВСИЧКИ ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ ОТ ПРАВО-РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2013 ГОД. НА РЕДОВНА И ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, КОИТО НЕ СА ПОЛОЖИЛИ ПОДПИС ВЪРХУ ДИПЛОМИТЕ СИ, С БЕЛЕЖКА ОТ БИБЛИОТЕКАТА И 1 СНИМКА ДА  НАПРАВЯТ ТОВА ДО 10 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД. В 225 КАБИНЕТ. СТУДЕНТИ, КОИТО НЕ СА ИЗПЪЛНИЛИ ТОВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ НЯМА ДА ПОЛУЧАТ ДИПЛОМИТЕ СИ.

– На 28.11.2013 /четвъртък/ упражненията по МЧП за 5 курс при гл.ас. д-р Деков се отлагат.

– Лекциите по “Изборно право” за 3 курс редовно обучение при проф. В. Цанков на 10.12. 2013 се отменят и ще бъдат взети на 29.11.2013 г. от 10:30-15:00 часа в 4 аудитори.


26-11-2013

СЪОБЩЕНИЕ
за 3 курс, Право, редовно обучение:

На 30.11.2013г. /събота/ от 10.00ч. до 14.30ч. ще се проведат лекции по Екологично право, 12 ауд. Химически факултет, 4 ет.


25-11-2013

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За студентите от Клиниките по

ИЗГОТВЯНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ и

АДВОКАТСКА ЗАЩИТА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

На 27.11.2013 г. /сряда/ от 15,30 часа в 9 с. з. на ІІІ етаж ще се проведат занимания със студентите от клиниките по Изготвяне на съдебни актове и Адвокатска защита по наказателни дела.


22-11-2013

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

На Академичния съвет на ПУ „П.Хилендарски“ на 18.11.2013 г. бяха приети актуализирани учебни планове на специалност „Право“, редовно и задочно обучение, в сила за уч.2013/2014 г.

Съгласно актуализираните учебни планове на специалност „Право“, задочно обучение, студентите имат следните задължения:

Във II-ри семестър да изберат факултативна дисциплина от която набират 5 кредита;

В IV-ти семестър да изберат 6 избираеми дисциплини или 5 избираеми и 1 факултативна дисциплини;

В VI-ти семестър да изберат избираеми дисциплини, от които да наберат 6 кредита;

В  VIII-ми семестър да изберат избираеми дисциплини, от които да наберат 6 кредита;

В X-ти семестър да изберат избираеми дисциплини, от които да наберат 6 кредита;

По този начин се постига изискването на  чл. 8 НПСНТКВВ и чл. 102 от ПУДПУ за минимум 30 кредита на семестър и 60 кредита за учебна година.

Във връзка с изпълнение на актуализираните учебни планове се удължава срока за записване на избираеми и факултативни дисциплини за II-ри семестър на уч.2013/2014 г. до 29.11.2013 г.

 


21-11-2013

СЪОБЩЕНИЯ: 
– за 2 курс, специалност “Право”, редовно обучение:
Лекциите по Административно право и административен процес на 25.11.2013г./понеделник/ ще започнат в 08.30ч. в 9 ауд., Ректорат. От 10.30ч. ще продължат по график в 6 ауд. 

Лекциите по Публична администрация при доц. И. Христов на 27.11.2013г. се отлагат.

– за 3 курс, 3 група, специалност “Право”, редовно обучение:
Упражненията по Наказателен процес с 3 гр. на 25.11.2013г. се преместват еднократно в 16 с.з.


18-11-2013

СЪОБЩЕНИЕ
за 4 курс, специалност “Право”, редовно обучение

Упражненията по Търговско право на 19.11.2013г. се отлагат.


9-11-2013

ВАЖНО ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ – Моля, вижте ТУК

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ – Необходими документи за стипендии – вижте ТУК


8-11-2013

СЪОБЩЕНИЕ
за 2 курс, специалност “Право”, редовно обучение

Лекциите по Конституционно правосъдие при проф. Е. Друмева, насрочени за 12.11.2013г. се преместват на 14.11.2013г. от 10.30ч. до 15.00ч. в 4 ауд., Ректорат.


7-11-2013

Нанесени са промени в учебната програма на Редовно обучение – за 1 и 3 курс


31-10-2013

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Всички студенти от специалност “ПРАВО” – редовно обучение, които са дипломирани на  ДИ по НПН – 19.10.2013 г., в срок до края на месец ноември 2013 г. трябва да се явят лично в Отдел “Учебен” –   каб. 225,  за подпис в дипломата, да представят една снимка паспортен формат и бележка от библиотеката, че не дължат книги.


ВАЖНО!

Напомняме на студентите, че съгласно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“:

“Задължителни учебни дисциплини” са тези, които осигуряват фундаменталната подготовка, необходима за придобиване на професионалната квалификация “юрист”. Изучаването им и полагането на изпити по тях е задължително за студентите.

“Избираеми учебни дисциплини” са тези, които осигуряват специализираща подготовка. Студентите са задължени да изберат някои от тях.

“Факултативни учебни дисциплини” са тези, които осигуряват допълнителна подготовка в зависимост от интересите на студентите. Те се определят от висшите училища и се изучават по желание на студентите.

Според параграф 1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби, в  минималния хорариум по чл. 6, ал. 1 на Наредбата се включват часовете от задължителните, избираемите и факултативните учебни дисциплини.

Съгласно учебните планове на Юридическия факултет всички задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини носят на студентите съответен брой кредити.

Обръщаме внимание на студентите, че Учебните планове на ЮФ са публикувани на интернет страницата на факултета, от където може да се видят всички часове и брой кредити на всички учебни дисциплини.


Уважаеми студенти,

Вашите молби и заявления се подават в Учебен отдел, кабинет 202. След извършена справка от инспектора, отразена на бланката на молбата /заявлението/, същите се предават в Деканата по служебен път. Молбите се резюлират от Декана /или оправощен зам.-декан/ и се получават от студентите в Учебен отдел.

Уведомяваме ви, че е създадена вътрешна организация, осигуряваща обективност, според  която молбите /заявленията/ се разглеждат от Декана /или оправощен зам.-декан/, съвместно с друго лице от ръководния декански екип, освен в инцидентни случаи и необходимо неотложно произнасяне. Когато е необходимо допълнително произнасяне от компетенцията на друго лице в университета, то се извършва по служебен път.

Мобли и заявления, засягащи въпроси от компетенциите на Ректора на ПУ, се подават по общия ред.


Информация относно правилата за учебния процес в ЮФ:

– Всеки студент има право да се яви на семестриален изпит до 3 пъти по време на УЧЕБНА ГОДИНА /редовна, поправителна и ликвидационна сесия/.

– При прехвърляне на студенти от задочна в редовна форма на обучение се изисква минимален успех Добър (4) за съответната година. (Решение на ФС на ЮФ от 04.07.2013 г.)

– Занятия в избираема и факултативна учебна дисциплина ще се провеждат, ако в съответната дисциплина се запишат минимум 10 студента /това изискване важи както за редовно, така и за задочно обучение/.

– Правила за преминаване на студентите в по-горен курс:

А) Поправителната сесия за редовните студенти е от 1 до 15 септември. До поправителна сесия се допускат студенти с не повече от 4 невзети изпита от двата семестъра (включително и приравнителни). Получилите 5 и повече слаби оценки в рамките на една учебна година (вкл. текущи оценки) прекъсват учебната година.

Б) Ликвидационна сесия (трето явяване) за редовни студенти се организира от 20 до 25 септември. На нея се допускат студенти с не повече от 3 неположени изпита (вкл. текущи оценки) след поправителна сесия.

В) Разрешава се на студентите да преминат в по-горен курс (условно записване) с два неположени изпита, а за студентите – майки с три неположени изпита (вкл. текущи оценки).

Г) За студентите от задочно обучение се предвиждат редовна сесия за първо явяване, поправителна сесия през м. юни и ликвидационна сесия през м. юли. До поправителна сесия се допускат студенти с не повече от 4 невзети изпита, а до ликвидационна сесия с не повече от 3 невзети изпита. Получилите 5 и повече слаби оценки в рамките на една учебна година (вкл. текущи оценки), прекъсват учебната година.

Д) Студентите задочници имат право на две семестриални служебни заверки за целия курс на следването.

Е) Студентите от двете форми на обучение получават заверка след задължително изпълнение на задачите, които им се поставят.

Ж) Прехвърляне в друга специалност става със съгласието на Декана и разрешение от Ректора.

– Всички студенти завършили висше образование по държавна поръчка, както изучаващите паралелна друга специалност заплащат обучението си в пълен размер (държавна субсидия плюс установените от МС годишни такси).

– Студентите от платено обучение заплащат държавната субсидия, определена за съответната специалност, плюс семестриална такса.

– Студентите, които се обучават по индивидуален план, заплащат в двоен размер таксата, определена от МС за курса, до който са достигнали при разрешаването на индивидуалния план (първата от двете години).

– Възстановяване на студентски права се извършва или чрез явяване на кандидатстудентски изпит, или чрез заплащане на семестриалната държавна субсидия плюс семестриална такса.


 

eXTReMe Tracker