Посещение на експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация

Уважаеми колеги,

от 25 февруари до 1 март 2019 година в Пловдивски университет е на посещение експертна група за институционална акредитация.

В програмата за посещението на групата са насрочени следните срещи:

На 26 февруари 2019 год. от 17:30 до 18:30 часа
в 6 аудитория на Ректората
ще се проведе
среща на експертната група с
представители на Студентския съвет, студенти (от различни специалности и курсове в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър”) и докторанти .

—————————————

На 27 февруари 2019 год. от 13:30 до 15:30 часа
в 113 кабинет на Ректората
експертната група е обявила свободен прием.

—————————————

На 27 февруари 2019 год. от 17:30 до 18:30 часа
в 6 аудитория на Ректората
ще се проведе
среща на експертната груп
а с представители на обществеността и потребители на кадри.

На вниманието на дипломираните студенти

СЪОБЩЕНИЕ  за дипломираните студенти

Колеги,

срокът за подписване на дипломите е удължен от 7-ми до 11-ти януари 2019 г.

Всички студенти на Химическия факулет, дипломирани през месеците юни, юли и септември 2018 г., трябва да се явят лично за подпис върху дипломата си в периода  от 10-ти до  19-ти  декември 2018 г.  в стая 225 на Ректората  инспектор Невена Тиролска  от  10.00 до 12.00 часа и от  13.30 до 15.00 часа, без събота и неделя.

Задължително е представяне на бележка от библиотеката на университета за липса на заети от студента книги, както и една актуална снимка с размер 3,5 на 4,5 см, която да бъде матирана.

Студентите, дипломирани и в курсовете за допълнителна квалификация „Учител хо химия“ и „Високоефективна течна хроматография“,  следва да представят втора актуална снимка с размер 3,5 на 4,5 см, матирана.

За информация: Невена Тиролска – тел. 032 / 261 319

Скръбна вест

Днес, на 18. 08. 2018 година, на 77 години почина
проф. дхн Георги Николов Андреев
Зам. Ректор на Пловдивския университет, Декан на Химическия факултет, Ръководител на катедра Аналитична химия, преподавател, колега и приятел.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!