Посещение на Експертна група от Националната агенция по оценяване и акредитация

Уважаеми колеги,

на 4 и 5 юни 2019 година в Химическия факултет е на посещение експертна група за програмна акредитация на докторски програми «Неорганична химия», «Аналитична химия» и «Органична химия» от професионално направление 4.2 Химически науки.

В програмата за посещението на групата са насрочени следните срещи:

На 4 юни 2019 год. от 16:30 до 17:30 часа
в
Заседателната зала на Ректората
ще се проведе
среща на експертната група
с докторанти, обучавани по докторските програми.

—————————————

На 4 юни 2019 год. от 17:30 до 18:30 часа
в Заседателната зала на Ректората
ще се проведе
среща на експертната група с потребители на кадри
.

Посещение на Експертна група от Националната агенция по оценяване и акредитация

Уважаеми колеги,

от 15 до 17 май 2019 година в Химическия факултет е на посещение експертна група за програмна акредитация на професионално направление 4.2 Химически науки, за образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър”.

В програмата за посещението на групата са насрочени следните срещи:

На 15 май 2019 год. от 16:30 до 17:30 часа
в 5 аудитория на Ректората
ще се проведе
среща на експертната група със студенти от ОКС „бакалавър“ и „магистър”.

—————————————

На 16 май 2019 год. от 16:30 до 17:30 часа
в Заседателната зала на Ректората
експертната група е обявила свободен прием за преподаватели, служители, студенти и докторанти.

—————————————

На 16 май 2019 год. от 17:30 до 18:30 часа
в 4 аудитория на Ректората
ще се проведе
среща на експертната група с потребители на кадри.