Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2020-2021

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ СА В ЧЕТИРИ КАТЕГОРИИ:

Краткото описание на програмата и връзка с допълнителна информация можете да видите тук:
http://cas.bg/bg/news/swiss-government-excellence-scholarships-1929.html

Стипендии на Фондация Еврика

За седемнадесета поредна година Фондация “Еврика” ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получат именни стипендии в размер на 2300 лв. годишно в 10 области:

  1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  6. Аграрни науки на името на акад. Дончо Костов;
  7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
  8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
  9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
  10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Повече информация за правилата за участие в конкурса, срокове и регистрационна форма може да изтеглите от тук.

Международен уъркшоп за студенти и млади специалисти

Международен уъркшоп
по Медицинска физика и биомедицинско инженерство

16-20 септември 2019 г.

 IFMP (Институт за медицинска физика и биоинженерство) към Церн и Международния консорциум HIBRID, в сътрудничество с ПУ „Паисий Хилендарски“,  Медицински университет – Пловдив и УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, организират уъркшоп за съвременните хибридни техники, използвани в образната диагностика.

Специалисти от няколко европейски страни, както и водещи компании в разработването и производството на хибридни техники за клинично приложение (Varian, Siemens, ABX-CRO, Lutz Freudenberg) ще участват в организацията и провеждането на семинара.

Общо 60 студенти и млади специалисти от България и чужбина (медицински физици, медицински химици, инженери, лекари, радиохимици и др.) могат да участват в обучението, след кандидатстване онлайн.

Подробна информация за семинара може да намерите на уеб-страницата на IFPM: https://www.ifmp.eu/

За контакти:

Доц. д-р Тодорка Димитрова
ПУ „Паисий Хилендарски“
Физико-технологичен факултет
катедра „Физика“
ул. „Цар Асен“ 24, 4000 Пловдив
е-маil: tldimitrova @ abv.bg