Работа за химик в АТАРО Клима

Търси се химик за работа в химична лаборатория в АТАРО Клима ЕООД, гр. Пловдив.

Изисквания: да владее английски език.

За повече информация – проф. Златанов, тел. 0899 568 303