Проект “Студентски практики”

Уважаеми студенти,

Модулът за регистрация на студенти в уеб базираната система на проект “Студентски практики” е отворен от 23.05.2013 г. и е достъпен на адрес praktiki.mon.bg/sp/.

Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД 09-630/22.05.2013 г., както и  кратко указание за последователността на стъпките за включване в проекта може да намерите тук.

Консултации за регистрацията може да получите всеки работен ден в Деканата на Химическия факултет, както и като пишете на електронна поща marianas@uni-plovdiv.bg.