Бихме ли спасили някого днес

Национална кръгла маса по повод 75 години от спасяването на българските евреи.
Организира Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Събитието се провежда с подкрепата на