ФПЧ

гр. София


гр. Пловдив (център)


гр. Пловдив (изток)


гр. Пловдив (север, изток)


гр. Пловдив (север, запад)


гр. Пловдив (Тракия)


гр. Куклен


с. Крумово


с. Марково


Норми за ФПЧ 2.5 и 10 um.