Величини

Сравнение на измерваните величини

Температура

Атмосферно налягане

Относителна влажност

Фини прахови частици 2.5 um

Фини прахови частици 10 um

Гама фон

Само за LoRa станции

Загуба на пакети

Относително време на получаване на пакети