Мусала

Мониторинг на гама фона

Сила на сигнала

Корекция на честотата

Сгрешени пакети

Брой загубени пакети