Крумово

Температура

Атмосферно налягане

Относителна влажност

Фини прахови частици 2.5 um

Фини прахови частици 10 um

Гама фон

Сила на сигнала

Загуба на пакети