Станции

вр. Мусала

гр. София

гр. Пловдив, център

гр. Пловдив, изток

гр. Пловдив, север, изток

гр. Пловдив, север, запад

гр. Пловдив, Тракия

гр. Куклен

с. Крумово

с. Марково